Tuesday, April 22, 2008

情義倆心堅 - 張德蘭

     情義倆心堅 - 張德蘭 
曲︰顧嘉輝
詞︰鄧偉雄
編︰顧嘉輝

情若真 不必相見恨晚
見到一眼再不慨嘆
情義似水逝去 此心托飛雁
遠勝孤單在世間

情若真 不必驚怕聚散
變化轉瞬也應見慣
誰願去揮慧劍 此心托飛雁
縱隔千山亦無間

*愛比朝露 未怕短暫
存在倆心堅 情不會淡
別去已經難 重會更艱難
愛火於心間 不冷

#情若真 不必苦惱自嘆
縱已失去也可再挽
情緣至今未冷 此心托飛雁
那怕悲歡何妨聚散

重唱 *,#

情緣至今未冷 此心托飛雁
那怕悲歡何妨聚散

No comments: